Kuch Kar Ke Dikhao, Kuch Ban Ke Dikhao - Spiritual Link